Polityka Prywatności

Szanowni Państwo Uprzejmie informujemy, że Maxmania Agencja Reklamowa Monika Ostapczuk      z siedzibą w Klenicy wdrożyła szereg działań związanych z wejściem w życie z dniem 25.05.2018 nowych przepisów o ochronie danych osobowych (RODO). Prosimy o zapoznanie się z klauzulą informacyjną poniżej.
OŚWIADCZENIE O PRZETWARZANIU

DANYCH OSOBOWYCH

MAXMANIA Agencja Reklamowa

Monika Ostapczuk

Ul. Śródka 16A

66-133 KLENICA

POLAND

Informuje, że jest administratorem następujących Pana/Pani danych osobowych: imienia, nazwiska, adresu, danych kontaktowych (telefonu, adresu e-mail). Dane te będą przez Maxmania przetwarzane w celach biznesowych, tj. utrzymywaniem relacji z partnerami biznesowymi, co stanowi uzasadniony interes administratora danych, w związku z czym przetwarzanie to będzie się odbywać na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólnego rozporządzenia o ochronie danych). Dane będą przechowywane do czasu współpracy biznesowej, chyba że Pan/Pani przestanie pracować na rzecz partnera biznesowego Maxmania. Przysługuje Panu/Pani prawo do żądania od Maxmania dostępu do jego danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania i prawo do przenoszenia danych. Panu/Pani przysługuje również prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego w związku z przetwarzaniem jego danych osobowych. Preferowany kontakt z administratorem danych osobowych następuje za pośrednictwem poczty elektronicznej:

office@maxmania.com.pl

 

Dear Sir/Madam

We hereby inform You that Maxmania Agencja Reklamowa Klenica has successfully implemented procedures related to General Data Protection Regulation (GDPR) coming into effect the 25.05.2018. We kindly request to read below.

DECLARATION ABOUT PERSONAL

DATA PROCESSING

MAXMANIA Agencja Reklamowa

Monika Ostapczuk

Ul. Śródka 16A

66-133 KLENICA

POLAND

Hereby informs that is yours personal data controller for the following personal data:

name, surname, address, contact data (phone number, e-mail address). These data shall be processed by Maxmania for the business purposes, i.e. for the purpose of maintain business relationship with Maxmania partners, in case of which the data processing shall be based on article 6 (1) (f) of the General Data Protection Regulation. The data shall be kept for the time of maintaining business relationship, unless you stop working or performing services for the Maxmania’s business partner. You shall have the right to request from Maxmania access to and rectification or erasure of personal data or restriction of processing concerning the data subject or to object to processing as well as the right to data portability. You shall also have the right to lodge a complaint with a supervisory authority. Preferred contact with the data controller is by e-mail: office@maxmania.com.pl.